MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is De Haagse Uitdaging?

Wij maken onderdeel uit van De Nederlandse Uitdaging dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land hebben wij een prachtig netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven met gesloten beurs stichtingen en verenigingen ondersteunen.
Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Haagse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door het bestuur. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. Het bestuur is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet het bestuur regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Het volledige operationele team bestaat uit het bestuur met vaste matchmakers en ondersteunenende bedrijven.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Bas Husslage - manager de Zaanse Uitdaging
06-24204792 | info@zaanseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Van jongs af aan zet ik mij in de Zaanstreek al in voor goede doelen. Dat doe ik nu als pragmatische netwerker. Ik leg koppelingen tussen maatschappelijke organisatie en bedrijfsleven. Dat zijn twee totaal verschillende werelden, die ik slagvaardig samenbreng. Dat doe ik in nauwe samenwerking met Anke Kars, met het betrokken bestuur van de Zaanse Uitdaging en tal van vrijwilligers en ondernemers. Het is een dankbare rol.

“Vaak is het meedenken met en steunen van maatschappelijke organisaties al voldoende, om ze een stap verder te brengen. Het is daarbij ons doel om het maatschappelijke veld vooral blijvend te versterken, met de professionele kennis, materialen en menskracht van het Zaanse bedrijfsleven.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Onze matchmakers zijn

PORTRAIT Jacqueline
Jacqueline Kervezee - Verbinder
Matchmaker

“Ik geloof in de kracht van verbinding,
daarom draag ik graag bij aan de Haagse Uitdaging”

PORTRAIT Patries
Patries Baijer-Jakubka - Baijer Mediation
Matchmaker

“Als matchmaker bij de HU word ik heel blij van de verbindingen
die tot stand komen in deze prachtige stad.”

PORTRAIT Patrick
Patriick Groenewegen - Directeur Ithaka Academie

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Joanne Littooij - Recruiter
Matchmaker

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-man.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Geen-foto-vrouw.jpg
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Partners, sponsoren, matchmakers, en natuurlijk ook het aansturen van de matchmakers.

Astrid Plugge - Voorzitter de Haagse Uitdaging
06-18689389 | info@dehaagseuitdaging.nl

Voorzitter

“…”

Jos van Heerde - Bestuurder de Haagse Uitdaging
06-22271442 | info@dehaagsuitdaging.nl

Bestuurslid

Sinds mijn jeugd heb ik altijd met plezier anderen geholpen, of het nu ging om iemand die steun nodig had tijdens het sporten, iemand die gepest werd of het organiseren van introductiekampen of inspirerende workshops tijdens mijn studie. Het is voor mij een tweede natuur om proactief aan te pakken.
In mijn professionele leven als architect draait het niet alleen om het creeeren van prachtige ontwerpen maar ook om het verbinden van diverse vakgebieden om samen tot een prachtig resultaat te komen. Het vervullen van rol als bruggenbouwer tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven met een maatschapplijke missie zie ik dan ook als een uitdagend avontuur. 

“Als architect stelt mijn probleem oplossend vermogen mij in staat om kansen en mogelijkheden te zien. Als ondernemer ben ik erop gebrand om actie te ondernemen, “gewoon doen!” Deze ideale combinatie vormt de sleutel tot het succes bij het aangaan van de projecten van de Haagse Uitdaging”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Uw naam - Secretaris de Haagse Uitdaging
06- | info@dehaagsuitdaging.nl

Vacature

Als secretaris ben je de spil in onze organisatie en ondersteun je het bestuur en de directie van de Haagse Uitdaging. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van bestuursvergaderingen, het opstellen van agenda’s, het maken van notulen en het coördineren van correspondentie tussen de bestuursleden en externe partners. Daarnaast draag je zorg voor het bijhouden van het archief en het verzorgen van de administratieve taken binnen de organisatie van het bestuur.

” Samenwerking met een team van enthousiaste, maatschappelijk betrokken ondernemers. Kennis en ervaring opdoen met sociale projecten voor de stad Den Haag. Toegang tot ons netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. 

Heb je belangstelling? Meld je dan via info@deHaagseUitdaging.nl of bel voor meer informatie met Jos van Heerde 06-22271442 

Uw naam - Penningmeester de Haagse Uitdaging
06- | info@dehaagsuitdaging.nl

Vacature

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beheer van de stichting. Je betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten. Naast het beheer van de financiën bepaal je of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaal je het beleid naar een financieel overzicht. Je verzorgt de jaarrekening en het jaarverslag.   

Samen met de voorzitter, secretaris en overige bestuursleden vormt de penningmeester het bestuur van de organisatie.  

” Samenwerking met een team van enthousiaste, maatschappelijk betrokken ondernemers. Kennis en ervaring opdoen met sociale projecten voor de stad Den Haag. Toegang tot ons netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. 

Heb je belangstelling? Meld je dan via info@deHaagseUitdaging.nl of bel voor meer informatie met Jos van Heerde 06-22271442 

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Scroll naar boven